Plattorna på plats!

Igår blev plattsättningen inklusive poolsargen klar. Nu skall det bara fogsand mellan plattorna och sargen limmas så är jobbet med plattorna helt klar. Skönt och ytterligare en milstolpe!

webfront

Annons