Pumphuset nästan klart och poolen redo för fyllning

Dag 14

Dagen startade med en kopp kaffe strax efter soluppgången med 4 grader på termometern och övergick sen i mer sommarlik temperatur med uppemot 20 grader

Pumphuset nu i princip klart byggmässigt, bara dörren skall i, foder upp och sen skall huset målas.

Därefter skall el, vatten, avlopp, alla slangar till/från poolen, pump, sandfilter, värmepump mm kopplas in. När man bygger pool så inser man ganska snart att pumphuset är det mest komplicerade

Idag kom även ett par lass makadam till och imorgon är det dags att återfylla samt fylla på mer vatten

IMG_8278.JPG

IMG_8283.JPG

IMG_8277.JPG

Pumphuset får väggar

Idag fick först uterummet sin vägg och sen var det fullt fokus på pumphuset som skall vara färdigt till onsdag då poolmontören kommer.

På den nedersta bilden skymtar man dräneringsbrunnen. Den står i slutet av det dike vi fick gräva 2.5 meter ner i marken för att leda bort dräneringsvattnet från poolbädden. Brunnen har en inbyggd pump med nivåvakt som gör att den automatiskt startar så fort brunnen fylls på. Vattnet pumpas då ut till dagvattenbrunnen. Skall bara koppla ihop rören som skall gå hela vägen från dräneringsbrunnen till dagvattenbrunnen och det är totalt ca 35 meter rör….

IMG_8268.JPG

IMG_8269.JPG

IMG_8256.JPG

IMG_8250.JPG

IMG_8249.JPG